Skip to main content.

=> nand info

Device 0: NAND 512MiB 3,3V 8-bit, sector size 128 KiB
=>